KHI NÀO HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MÀ KHÔNG PHẢI BỒI THƯỜNG?

Căn cứ hủy bỏ hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại được hiểu là như thế nào?

Căn cứ Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015, có quy định về Hủy bỏ hợp đồng như sau:

  1. Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:

a) Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;

b) Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;

c) Trường hợp khác do luật quy định.

Theo đó thì có ba trường hợp mà một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại:

– Đầu tiên, khi một bên vi phạm hợp đồng và đó là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận từ trước dù sự vi phạm này là nghiêm trọng hoặc không nghiêm trọng thì hợp đồng sẽ chấm dứt. Do đó, trong trường hợp, hợp đồng không có thỏa thuận về điều kiện hủy bỏ hợp đồng thì các bên không được tự ý thực hiện quyền hủy bỏ hợp đồng của mình.

– Thứ hai, trong trường hợp có một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng thì hợp đồng bị hủy bỏ. Trường hợp này không cần dựa trên sự thỏa thuận từ trước của các bên do sự vi phạm nghĩa vụ nghiêm trọng sẽ làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bên còn lại đến mức mục đích giao kết hợp đồng sẽ không thể đạt được thì hợp đồng buộc phải hủy bỏ. Theo khoản 2 Điều 423 Bộ luật dân sự 2015 thì “Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng”.

– Thứ ba, trường hợp khác do pháp luật quy định.

Lưu ý: Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ hợp đồng ( theo quy định tại khoản 3 Điều 423 BLDS 2015).

Vậy hủy bỏ hợp đồng sẽ có hậu quả như thế nào?

Căn cứ Điều 427 Bộ luật Dân sự 2015, có quy định hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng là:

  1. Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.
  2. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản.

Việc hoàn trả được thực hiện bằng hiện vật. Trường hợp không hoàn trả được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để hoàn trả.

Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ hoàn trả thì việc hoàn trả phải được thực hiện cùng một thời điểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  1. Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.
  2. Việc giải quyết hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này và luật khác có liên quan quy định.
  3. Trường hợp việc hủy bỏ hợp đồng không có căn cứ quy định tại Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 424 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 425 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 426 Bộ luật Dân sự 2015 thì bên hủy bỏ hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

 

Như vây, hợp đồng bị hủy bỏ sẽ được coi là không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, do đó nếu các bên đã thực hiện hợp đồng thì phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ đi các chi phí hợp lý trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời nếu việc hủy bỏ hợp đồng gây thiệt hại do bên kia vi phạm nghĩa vụ thì bên bị thiệt hại được yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 

Quý khách có nhu cầu tư vấn thêm về vấn đề này hoặc  đang đau đầu với những tranh chấp liên quan đến vấn đề trên hãy nhấc máy gọi ngay cho luật sư chúng tôi.

Điện thoại: Ls.Nam: 0912 644 279  Ls.Thanh: 0988 619 649.

Email: luatsulenam@gmail.com; phamthanhlu05@gmail.com  

Hoặc có thể liên hệ trực tiếp tại địa chỉ:

Văn phòng luật sư Nam Sài Gòn – Chi nhánh Thuận An, Bình Dương: số 5B, Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hoà, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Văn phòng luật sư Nam Sài Gòn – Chi nhánh Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh: E8/24 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Luật sư Thương – 0937 323 866.

Author: PHẠM THANH