CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ PHẢI ĐÓNG KHI MUA, BÁN NHÀ ĐẤT TẠI BÌNH DƯƠNG

Khi thực hiện các giao dịch mua bán nhà đất các bên các bên mua, bán cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước thông qua việc đóng thuế và phí, lệ phí. Vậy hiện nay các bên mua, bán cần phải nộp các loại thuế, phí nào, dưới đây chúng tôi tổng hợp các loại thuế, phí, lệ phí như sau:

Đầu tiên, thuế thu nhập cá nhân khi mua, bán nhà đất

Là khoản tiền mà người có thu nhập (bên bán) phải trích nộp từ khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản vào ngân sách nhà nước. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được quy định chi tiết tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 113/2013/TT-BTC. Bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất bao gồm:

  • Nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai.
  • Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai.
  • Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, vật nuôi).

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai.

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước.

– Thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.

– Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Quy định về nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai nêu tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thực hiện theo pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Mức thuế suất: Thuế suất đối với mua bán nhà, đất là 2% trên giá mua, bán hoặc giá cho thuê lại.

Mức thuế thu nhập cá nhân bên mua phải nộp khi mua, bán nhà đất được tính như sau: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp =Giá chuyển nhượng X Thuế suất 2%

Lưu ý: Trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân: Bên bán không phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi mua, bán nhà đất nếu có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thuộc trường hợp thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Thứ hai, lệ phí trước bạ khi mua, bán nhà đất

Theo quy định tại a khoản 1 Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BTC giá trị đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá đất tính lệ phí trước bạ = Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ (m2) X Giá một mét vuông đất (đồng/m2) Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 của thông tư này thì giá trị nhà tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá nhà tính lệ phí trước bạ = Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ X Giá một mét vuông nhà (đồng/m2) X Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ

Lưu ý: Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng. Trường hợp giá đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5% và mức tối đa là 500.000.000đ/1 tài sản sản/1 lần trước bạ.

Thứ ba, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài khoản gắn liền với đất

Là khoản thu mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất gồm:

– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

– Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

– Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

Tuỳ từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc sau: Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhận tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác; mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.

Thứ tư, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi mua bán nhà đất

Trong một số trường hợp người dân khi mua bán nhà, đất phải thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán nhà, đất.

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

(Bao gồm: cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp)

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp.

Mức thu phí thẩm định: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 85/2019/TT-BTC sửa đổi bởi Thông tư 106/2021/TT-BTC thì mức thu phí thẩm định phải phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí. Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến.

Trên dây là những loại thuế, phí quý khách hàng phải đóng khi mua, bán nhà đất tại Bình Dương mà chúng tôi tổng hợp được

Quý khách có nhu cầu tư vấn thêm về vấn đề trên hãy nhấc máy gọi ngay cho luật sư chúng tôi.

Điện thoại: Ls.Nam: 0912 644 279  Ls.Thanh: 0988 619 649.

Email: luatsulenam@gmail.com; phamthanhlu05@gmail.com  

Hoặc có thể liên hệ trực tiếp tại địa chỉ:

Văn phòng luật sư Nam Sài Gòn – Chi nhánh Thuận An, Bình Dương: số 5B, Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hoà, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Văn phòng luật sư Nam Sài Gòn – Chi nhánh Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh: E8/24 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Luật sư Thương – 0937 323 866.

Author: PHẠM THANH