Giải quyết tranh chấp đất đai tại Bình Dương – VPLS Nam Sài Gòn

Tranh chấp quyền sử dụng đất, hay còn gọi là tranh chấp về đất đai, là một vấn đề phức tạp và thường xảy ra trong nhiều xã hội. Việc sử dụng đất có thể liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng, và quyền kiểm soát tài sản quý giá này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến tranh chấp quyền sử dụng đất và cách giải quyết chúng tại VPLS Nam Sài Gòn.

 

  1. Tranh chấp đất đai là gì?

Căn cứ theo Luật Đất đai quy định về khái niệm tranh chấp đất đai cụ thể như sau:

“. Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”.

Theo đó, tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

  1. Có bao nhiêu loại tranh chấp đất đai hiện nay?

Dựa vào khái niệm tranh chấp đất đai, có thể phân chia loại của tranh chấp đất đai cụ thể thành các trường hợp như sau:

2.1. Tranh chấp về quyền sử dụng đất

– Tranh chấp về quyền sử dụng đất là tranh chấp giữa những người sử dụng với nhau về ranh giới giữa các vùng đất. Loại tranh chấp này thường do một bên tự ý thay đổi ranh giới hoặc hai bên không xác định được với nhau về ranh giới, một số trường hợp chiếm luôn diện tích đất của người khác.

– Tranh chấp đòi lại đất: đây là dạng tranh chấp đòi lại đất, đòi lại tài sản gắn liền với đất có nguồn gốc trước đây thuộc quyền sở hữu của họ hoặc người thân của họ.

2.2. Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất

Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất mang bản chất là tranh chấp về hợp đồng dân sự. Tranh chấp này có thể là yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, công nhận hiệu lực của hợp đồng, tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu…

2.3. Tranh chấp liên quan đến đất

– Tranh chấp quyền sử dụng đất khi vợ chồng ly hôn

– Tranh chấp về quyền thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.

Như vậy, cần xác định tranh chấp đất đai với phạm vi hẹp hơn. Cụ thể tại Nghị quyết 04/2017 quy định cụ thể rằng:

– Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

– Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,… thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.

  1. Cách giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất
  • Thương lượng và hòa giải: Việc các bên có cuộc trò chuyện mở cửa và thỏa thuận về việc sử dụng đất có thể giúp giảm thiểu xung đột. Sự thương thảo và hòa giải có thể đưa ra các giải pháp tốt hơn cho cả hai bên.
  • Tranh chấp ra toà án: Sự can thiệp của hệ thống pháp luật và tư pháp có thể là cách cuối cùng để giải quyết tranh chấp. Qua việc xem xét bằng chứng và lập luận từ các bên liên quan, tòa án có thể ra quyết định công bằng.
  • Tại VPLS Nam Sài Gòn sẽ giúp tư vấn cho quý khách về vụ việc tranh chấp, xác định quan hệ tranh chấp, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khởi kiện và nhận đại diện uỷ quyền, tham gia với tư cách luật sư bảo vệ cho khách hàng trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại toà án.

Kết luận

Tranh chấp quyền sử dụng đất là một vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của xã hội và kinh tế. Việc tìm ra giải pháp cho các tranh chấp này đòi hỏi sự hiểu biết, thương thảo và tôn trọng lẫn nhau. Qua việc thực hiện các biện pháp như thương thảo, hòa giải và can thiệp pháp luật, chúng ta có thể giải quyết tranh chấp một cách triệt để.

Để được hỗ trợ, mọi chi tiết xin liên hệ:

Địa chỉ: Số 5B, Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hoà, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0988 619 649 – Luật sư Thanh – 0912 644 279 – Luật sư Nam.

Email: phamthanhlu05@gmail.com.

 

Share:

Author: PHẠM THANH